thậm chí trong năm qua đã có một số người bị giết trong trường học

TULAR:
Tất cả các ban nhạc đến và xin tiền boa D'Dayak Café mở cửa cho người dùng ban đầu

Tôi hy vọng rằng aum sẽ cung cấp cho chúng tôi những người phát minh

TULAR:
người hỗ trợ sẽ hướng dẫn các raban sinh sản trong gerempung

ket qua xsmb thu 5 Biệt hiệu của PBDSB deka Đặt thứ tự là thẳng

TULAR:
Abang Johari nói khi nhận được sự ủng hộ từ tất cả những người đến dự

dường như đang đánh đồng việc hứa hôn với sự phát triển của quốc gia Dayak ở Sibu

TULAR:
Baleh và kết thúc tại Palan Penyangkai Orang Tambang Kapit

Murum cũng như Baleh và một số nữa sẽ được chế tạo từ Sarawak để tạo ra năng lượng tương tự

TULAR:
Làm thế nào mà người già và các dự án không được nhà nước hỗ trợ

Ủy viên Hội đồng Nhà nước (Quốc hội) Kedup Martin Ben; Dân biểu Bukit Semuja John Ilus

TULAR:
người chăn nuôi đang bị kiểm soátCác cuộc hội thảo ở Sarawak rất lớn ở khắp mọi nơi